Zdjęcie na stronie Pani od Marketingu

Marketing wizerunkowy w odróżnieniu od bezpośredniego nastawiony jest na długofalowe i trwałe budowanie pozytywnych relacji z Twoimi klientami. Nasycenie rynku i niska skuteczność tradycyjnych form reklamy, sprawia iż wiele dojrzałych firm sięga po elementy marketingu wizerunkowego, stawiając na świadomy rozwój nowych form komunikacji ze swoją grupą docelową oraz nowe kanały promocji swoich produktów lub usług.

Jest to bardzo skuteczna i perspektywiczna forma promocji, która w dłuższym okresie czasu przyniesie oczekiwane, pozytywne skutki wizerunkowe, a docelowo sprzedażowe dla firmy.

Elementy marketingu wizerunkowego, którymi mogę się zająć:
- PR – kontakty z mediami, budowanie dobrego wizerunku pracodawcy,
- sponsoring sportowy i indywidualny,
- marketing lokalny – promocja firmy podczas wydarzeń lokalnych
- cross marketing - łączenie marek, wspólna współpraca w celu dotarcia do większej ilości odbiorców.