Jak zorganizować komunikację za pomocą metody message house

Jak zorganizować komunikację za pomocą metody message house

Jak zorganizować komunikację za pomocą metody Message House

W dzisiejszym świecie, gdzie informacja przepływa nieustannie i w ogromnych ilościach, kluczowe staje się umiejętne zarządzanie komunikacją. Jednym z narzędzi, które pozwala na skuteczne przekazywanie kluczowych wiadomości, jest metoda Message House. W tym artykule przyjrzymy się, jak można zorganizować komunikację korzystając z tej metody, aby nasze przekazy były jasne, spójne i przede wszystkim efektywne.

Czym jest metoda Message House?

Metoda Message House to model strukturyzowania komunikatów, który pomaga w klarownym i przemyślanym przekazywaniu informacji. Została ona opracowana, aby ułatwić organizacjom, firmom i indywidualnym osobom komunikowanie się z ich odbiorcami. Struktura Message House opiera się na kształtowaniu wiadomości wokół głównego przekazu – dachu, który jest wspierany przez kilka kluczowych wiadomości – filarów.

Jak zbudować Message House?

Zbudowanie skutecznego Message House wymaga przemyślenia i zrozumienia kilku kluczowych elementów:

 • Główny przekaz (dach) – najważniejsza wiadomość, którą chcemy przekazać naszym odbiorcom.
 • Kluczowe wiadomości (filary) – wsparcie dla głównego przekazu, konkretne argumenty i fakty, które wzmacniają naszą główną wiadomość.
 • Podstawy – dodatkowe informacje, dane, statystyki, które podbudowują kluczowe wiadomości i dają im solidne fundamenty.

Przykładem może być firma oferująca ekologiczne produkty. Głównym przekazem (dachem) może być „Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju”, a kluczowymi wiadomościami (filarami) będą „Używamy wyłącznie surowców odnawialnych”, „Minimalizujemy ślad węglowy naszej produkcji” oraz „Wspieramy lokalne społeczności”.

Praktyczne zastosowanie metody Message House

Metoda Message House znajduje zastosowanie w różnych aspektach komunikacji:

 • Strategia marketingowa
 • Komunikacja wewnętrzna w firmie
 • Public relations i zarządzanie kryzysowe
 • Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

W każdym z tych przypadków, metoda pozwala na uporządkowanie przekazu, co przekłada się na jego większą skuteczność.

Studia przypadków i statystyki

Analiza studiów przypadków i statystyk potwierdza skuteczność metody Message House. Przykładowo, firma X po wdrożeniu tej metody odnotowała wzrost zrozumienia komunikatów przez pracowników o 40%, co przełożyło się na wzrost efektywności pracy. Z kolei marka Y, stosując Message House w swoich kampaniach reklamowych, zwiększyła rozpoznawalność swojego głównego przekazu o 30%.

Wskazówki dotyczące tworzenia efektywnego Message House

Tworzenie efektywnego Message House wymaga przestrzegania kilku zasad:

 • Upewnij się, że główny przekaz jest jasny i łatwy do zapamiętania.
 • Kluczowe wiadomości powinny być spójne z głównym przekazem i wzmacniać go.
 • Podstawy muszą być wiarygodne i oparte na faktach.
 • Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje Message House, aby były zgodne z bieżącą sytuacją i celami.

Podsumowanie

Metoda Message House to potężne narzędzie, które może znacząco poprawić jakość i skuteczność komunikacji. Dzięki jasnej strukturze i koncentracji na kluczowych przekazach, pozwala ona dotrzeć do odbiorców z jasnym i przekonującym komunikatem. Pamiętajmy, że w dobie informacyjnego przesycenia, tylko dobrze zorganizowana i przemyślana komunikacja jest w stanie przebić się przez szum informacyjny i dotrzeć do odbiorcy.

Odpowiednie zastosowanie metody Message House może przynieść wymierne korzyści zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, pomagając w budowaniu silnej marki, efektywnym zarządzaniu kryzysowym czy skutecznym przekazywaniu ważnych informacji.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak często należy aktualizować Message House?
  Message House powinno być aktualizowane regularnie, aby odpowiadało na bieżące wydarzenia, zmiany w strategii firmy lub zmieniające się potrzeby odbiorców.
 2. Czy metoda Message House jest skuteczna w każdej branży?
  Tak, metoda Message House jest uniwersalna i może być stosowana w różnych branżach i kontekstach komunikacyjnych.
 3. Jak mierzyć skuteczność Message House?
  Skuteczność Message House można mierzyć poprzez badania zrozumienia i zapamiętywania przekazów przez odbiorców, analizę zaangażowania w mediach społecznościowych czy wzrost rozpoznawalności marki.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *